Samen werken aan succes

Het hoeft allicht weinig toelichting dat de toenemende druk op zowel budget als planning, eigen aan vele bouwprojecten, een belangrijke invloed heeft op de slaagkans van het project. Bij deze druk bestaat de natuurlijke reflex om zich uitsluitend te richten op de individuele taken en verantwoordelijkheden, waarbij 'the bigger picture' (en daarbij het gemeenschappelijke werk) vergeten wordt. De meest voorkomende problemen ontstaan dan net uit het gebrek aan communicatie tussen de verschillende partijen. Door de toenemende complexiteit in verlichting en lichtregelsystemen, is het weinig waarschijnlijk dat een teamlid alle expertise heeft om het geheel alleen tot een goed einde te brengen. Dit benadrukt het belang van een doeltreffende samenwerking tussen collega's EN met andere andere betrokkenen partijen in het project (studiebureau, integrator,...).

Relatie installateur & integrator

Steeds vaker staan verlichtingsinstallaties niet meer op zichzelf, maar worden ze geïntegreerd met andere installaties zoals zonwering, ventilatie en verwarming. Het is te onnozel van twee aanwezigheidsdetectoren naast elkaar te plaatsen, die elk apart verlichting en ventilatie sturen. Installaties worden dan ook digitaal geconnecteerd via een gebouwbeheersysteem. De configuratie / integratie is echter een job op zich. De elektricien zou ineens ook wat moeten weten over ventilatiedebieten en moet bovendien bijna een IT'er zijn om alle installaties goed met elkaar te laten spreken. Het is dan ook geen schande dat je als elektricien moeite hebt om al deze evoluties te volgen.

Belangrijk is wel dat je nadenkt over hoe hierop als bedrijf in te spelen. Door de digitalisering binnen de verlich­tingssector moeten bedrijven keuzes maken. Ofwel halen ze com­petenties inzake programmatie en integratie in huis. Ofwel focussen ze zich op de installatie en gaan ze structurele partnerschappen aan met bedrijven die zich in programmatie en integratie specialiseren. Beide pistes kunnen je bedrijf vooruithelpen. Het is vooral belangrijk om de boot van 'digitalisering' niet compleet te missen!

Belang van indienststelling

Meer dan ooit laten verlichtingsinstallaties toe om (automatisch) gestuurd te worden. De werking van een automatisch lichtregelsysteem is, in tegenstelling tot bij manuele systemen, niet of nauwelijks afhankelijk van zijn gebruiker. Het systeem werkt namelijk uit zichzelf, volgens de manier waarop het na installatie is ingeregeld. Automatische regelsystemen zijn daarom erg bruikbaar als het doel is om energie te besparen. Voorwaarde is wel dat ze ook effectief correct ingeregeld worden. Zoniet gaat een groot deel van de potentiële besparing verloren én gaat het comfortgevoel van de gebruikers er mogelijks op achteruit. Het is dus van groot belang om bv. bij toepassing van afwezigheidsdetectie de nalooptijd correct in te stellen of om het gewenste lichtniveau correct in te stellen bij toepassing van daglichtregeling.

Hoewel het zo voor de hand liggend is dat de inregeling goed dient te gebeuren, wijst de praktijk uit dat dit al te vaak niet het geval is. Redenen zijn bv. dat de volgende werf al staat te wachten (tijdsdruk) of simpelweg dat er niet goed beschreven is wie z'n verantwoordelijkheid het correct inregelen van de installatie eigenlijk is. Een ding is duidelijk: goede afspraken maken goede vrienden (en tevreden klanten) !

communicatie met Klant en gebruikers

Bij de realisatie van een project moet je steeds voor ogen houden dat je dit doet voor mensen. De gebruikers in een gebouw zullen uiteindelijk dagdagelijks 'geconfronteerd' worden met de installatie die werd neergezet. Je hebt dan ook liefst dat ze tevreden zijn met wat je gerealiseerd hebt.

Een van de belangrijkste stappen om dit te bereiken, wordt al gezet vóór dat er ook maar een ontwerp op papier staat. Een ontwerp vertrekt namelijk vanuit de bepaling van de behoeften. Het is belangrijk om in gesprek te gaan met de klant om te bepalen wat hij belangrijk vindt voor zichzelf en voor de gebruikers van zijn gebouw, hoe zijn gebouwen gebruikt worden,... Pas als je hier zicht op hebt, kan je een degelijk voorstel van ontwerp maken.
Ook eens de installatie opgeleverd is, is het werk nog niet gedaan. Bouwheren, en zeker de gebruikers van de gebouwen, zijn vaak niet technisch ingesteld. Het is dan ook belangrijk dat elk van hen goed geïnformeerd worden over welke systemen voorzien zijn, waarom ze voorzien werden en hoe ze gebruikt kunnen worden. Dit zal helpen om hen de technologie te laten aanvaarden en eventuele problemen te melden wanneer deze zich zouden voordoen.