Constante verlichtingssterkte regeling

Constante verlichtingssterkteregeling, ook bekend als 'Constant Light Output' (CLO), is met de opkomst van ledverlichting heel courant geworden. Bij CLO wordt de verlichting teruggedimd naar het niveau dat voor precies voldoende licht op het werkvlak zorgt: het lichtniveau is altijd hoog genoeg, maar nooit te hoog, doordat de overdimensionering afgetopt wordt. Dat kan over de levensduur van de verlichtingsinstallatie voor een noemenswaardige energiebesparing zorgen.

DE WERKING

Energiebesparing door CLO (Bron: Schr├ęder)
Energiebesparing door CLO (Bron: Schr├ęder)

Constante verlichtingssterkteregeling (CLO) is een systeem om de depreciatie van de lichtstroom te compenseren en zo overtollige verlichting aan het begin van / tijdens de levensduur van de installatie te vermijden. Er moet namelijk rekening worden gehouden met de afname van de lichtstroom in de loop van de tijd om een vooraf bepaald verlichtingsniveau te garanderen tijdens de volledige levensduur van het verlichtingstoestel. Door de lichtstroom nauwkeurig te regelen, kan men de energie die nodig is om het vereiste niveau (niet meer en niet minder) te bereiken gedurende de hele levensduur van het verlichtingstoestel beperken tot het noodzakelijke. Nevenstaande figuur toont het principe.


Merk op dat energiebesparingen door CLO, behalve uit een variabel (kleiner wordend) deel in de tijd (door depreciatie van de lichtstroom), ook uit een permanent deel zouden kunnen bestaan. Dat is echter enkel het geval wanneer een verlichtingsinstallatie niet optimaal of ondoordacht ontworpen is (de verlichtingsinstallatie kan dan een hoger lichtniveau bieden dan wat ooit nodig zal zijn). Dit soort intrinsieke overdimensionering dient echter vermeden te worden. Er moet steeds gestreefd worden naar een zo performant mogelijk ontwerp dat aan alle eisen op vlak van (visueel) comfort en veiligheid voldoet.

De technologie

Constante verlichtingssterkteregeling wordt doorgaans toegepast door programmatie op de driver van de verlichtingstoestellen. Soms wordt het principe ook inherent toegepast door daglichtregeling te voorzien. Dit is met name het geval bij toepassing van een 'closed loop' daglichtregelsysteem.


Wil je meer weten over (onder andere) constante verlichtingssterkteregeling, neem dan even een kijkje in onderstaand document, dat gepubliceerd werd door Groen Licht Vlaanderen.

Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.